Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου προκηρύσσει για το 2019 τον 11ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ» με θέμα «Ο άνθρωπος και το περιβάλλον του»: οι σχέσεις του ανθρώπου με τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου με τον άνθρωπο, και η αλληλεπίδρασή τους.

Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 στις 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο γραφείο της Λέσχης η Κριτική Επιτροπή του 10ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φωτογραφίας που διοργανώθηκε από την Φωτογραφική Λέσχη Βόλου στη μνήμη του Δημήτρη Λέτσιου με τίτλο: «Ταξιδεύοντας», σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης. Στον Διαγωνισμό πήραν μέρος πενήντα οκτώ (58) φωτογράφοι με διάκοσια είκοσι τρία (223) έργα τους.

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 στις 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Κριτική Επιτροπή του 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φωτογραφίας που διοργανώθηκε από την Φωτογραφική Λέσχη Βόλου στη μνήμη του Δημήτρη Λέτσιου με τίτλο: «Πόλεις», σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης. Στον Διαγωνισμό πήραν μέρος σαράντα-έξι (46) φωτογράφοι με εκατόν-ογδόντα (180) έργα τους.

Μετά από τη συνεδρίασή της η Επιτροπή κατέληξε να απονείμει τις διακρίσεις ως εξής:

Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου προκηρύσσει για το 2018 τον 10ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ» με θέμα: «Ταξιδεύοντας».

Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου προκηρύσσει τον 9ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ» με θέμα: «Πόλεις».