Βραβεία

ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΗΣ - THE FLAG
ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΝΣΟΝΕΤΗΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΙΑΣ - ESCAPE

 

Έπαινοι

ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ - ΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΗΛΙΑΣ ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ - ΑΤΙΤΛΟ
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΜΠΑΚΙΡΗ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Αναρτήσεις (αλφαβητικά)

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΑΤΙΤΛΟ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΤΙΤΛΟ
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΔΑΠΟΝΤΑ ΕΛΕΝΗ - ΑΤΙΤΛΟ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΑΤΙΤΛΟ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΑΤΙΤΛΟ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΑΤΙΤΛΟ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΑΤΙΤΛΟ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΑΤΙΤΛΟ
ΚΟΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - WINTER SEASCAPE
ΛΟΓΙΩΤΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΠΟΓΝΩΣΗ
ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - STALOS SEASIDE
ΜΠΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ - SUNRISE AT MOROCCO 1
ΜΠΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ - SUNRISE AT MOROCCO 2
ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΤΙΤΛΟ
ΜΠΟΛΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - PORT
ΜΠΟΛΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - MOUNTAIN ETNA
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ
ΠΑΝΤΖΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΤΙΤΛΟ
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΤΙΤΛΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - MOVING
ΣΑΝΣΟΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
ΣΑΝΣΟΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΣΑΦΕΙΑ
ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ
ΣΟΥΣΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑ - ΑΤΙΤΛΟ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΟΠΗ - ΑΤΙΤΛΟ
ΤΣΙΚΑ ΤΟΝΙΑ - ΑΤΙΤΛΟ
ΤΣΙΟΥΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΤΙΤΛΟ
ΤΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΤΙΤΛΟ
ΦΑΝΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΦΑΝΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΦΩΣΤΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ
ΦΩΣΤΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΠΕΡΑΝΤΟΣΥΝΗ