Το Σαββάτο 31 Οκτωβρίου 2020 στις 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Κριτική Επιτροπή του 12ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φωτογραφίας που διοργανώθηκε από την Φωτογραφική Λέσχη Βόλου στη μνήμη του Δημήτρη Λέτσιου με θέμα: «Ανθρώπινες Αποστάσεις», σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης.

Στον Διαγωνισμό πήραν μέρος σαράντα-εννέα (49) φωτογράφοι με εκατόν-εξήντα-επτά (167) έργα τους

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 στις 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Κριτική Επιτροπή του 11ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φωτογραφίας που διοργανώθηκε από την Φωτογραφική Λέσχη Βόλου στη μνήμη του Δημήτρη Λέτσιου με τίτλο: «Ο Άνθρωπος και το περιβάλλον του», σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης. Στον Διαγωνισμό πήραν μέρος τριάντα-έξη (36) φωτογράφοι με εκατόν-σαράντα-τέσσερα (144) έργα τους.

Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου προκηρύσσει τον:

12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ»

με θέμα: «Ανθρώπινες Αποστάσεις»

(Κάθε είδους, λόγου και αιτίας, αποστάσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων)

logo