Νοέμβριος Φωτογραφίας από τη Φωτογραφική Λέσχη Βόλου