Ανέβασμα αρχείου

Parent Previous Next

Αριστερά στο μενού, κλικάρω "Προσθήκη αρχείου".


Εκτός από τα υπόλοιπα πεδία που είναι αυτονόητα, στην λίστα επάνω επιλέγω το άλμπουμ στο οποίο θα μπει η φωτογραφία, και κλικάρω "αναζήτηση" για να εντοπίσω το αρχείο στον υπολογιστή μου.

Συμπληρώνω τις πληροφορίες που θέλω, κλικάρω "Προσθήκη αρχείου", περιμένω να ανέβει, και... voila.


Στη σελίδα προβολής εικόνας -εφόσον είμαι συνδεδεμένος και η φωτογραφία είναι δική μου- το σύστημα μου επιτρέπει να επεξεργαστώ τις πληροφορίες του αρχείου, όπως και να το διαγράψω.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents