Ταξινόμηση φωτογραφιών

Parent Previous Next

Με ανάλογο τρόπο, από το μενού "Ταξινόμηση φωτογραφιών" μπορείς να τεξινομήσεις τις φωτογραφίες ενός άλμπουμ.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer