Ετοιμασία αρχείων

Parent Previous Next

Πριν ανεβάσεις τις φωτογραφίες σου στο Εκθετήριο, πρέπει να τις ετοιμάσεις καταλλήλως.Δημιουργία αρχείων


Για να ανεβάσεις ένα ψηφιακό αρχείο εικόνας, αυτό πρέπει να καλύπτει κάποιες προϋποθέσεις.


Υποδείξεις για το αρχείο εικόνας:


Υποδείξεις ειδικά για την ονομασία αρχείου (filename):


Όταν λοιπόν έχεις μία εικόνα σύμφωνα με τα προηγούμενα, είσαι έτοιμος να την ανεβάσεις στο Εκθετήριο.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator