Ματιές στον κώδικα

Parent Previous Next

Ο καλύτερος τρόπος μάθησης είναι με το παράδειγμα. Βλέπε τον κώδικα. Πώς; Με το κουμπί "Εναλλαγή" μπαίνεις στην κατάσταση κώδικα και βλέπεις τι έκανες. Μπορείς και σε κατάσταση κώδικα να επεξεργαστείς το περιεχόμενό σου. Ας δώσω ένα παράδειγμα.


Όταν πρωτομπείς στην επεξεργασία της Σελίδας σου, βλέπεις περίπου αυτό:Πάτα το "Εναλλαγή":Η φράση "[Δεν υπάρχει περιεχόμενο.]" είναι μία παράγραφος. Η παράγραφος στη γλώσσα HTML σημαίνεται με p.

Όπως είσαι σε κατάσταση κώδικα κατευθείαν γράψε το εξής:Πάτα το "Εναλλαγή" να επανέλθεις σε κατάσταση WYSIWYG:Η HTML είναι μία απλή σημαντική γλώσσα: περιέχει συγκεκριμένες εντολές που ερμηνεύονται με συγκεκριμένο τρόπο.

Δες εδώ τη χρήση του tag "p".Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator