Είσοδος/έξοδος

Previous Next

Πώς εισέρχεσαι στη βασική σελίδα


Από το μενού, επιλέγεις Είσοδος/έξοδος (1). Εισάγεις Όνομα_χρήστη (2) και Κωδικό (3) και κλικάρεις "Σύνδεση".
Πώς εισέρχεσαι στο Εκθετήριο


Από το μενού αριστερά, κλικάρεις Σύνδεση.
Στο 1ο πεδίο εισάγεις είτε Όνομα_χρήστη είτε το email σου (1) και στο 2ο πεδίο τον Κωδικό (2), και κλικάρεις "ΟΚ".Πώς εξέρχεσαι


Αφού δεις αυτά που θέλεις να δεις ή αφού κάνεις αυτά που θέλεις να κάνεις, μπορείς να εξέλθεις από το σύστημα. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, με την έννοια ότι εάν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν κάνεις καμία ενέργεια (κλικ) στη σελίδα, το σύστημα αυτόματα θα θεωρήσει ότι εξήλθες (και θα πρέπει να ξανασυνδεθείς, γίνεται για τυπικούς λόγους ασφαλείας).

  1. για τη βασική σελίδα: κλικάρεις "Έξοδος" και "Αποσύνδεση".
  2. για το εκθετήριο: κλικάρεις "Αποσύνδεση" στο αριστερό μενού.
Πρόβλημα: ξέχασα τις πληροφορίες εισόδου!


Σημείωσε κάπου τις πληροφορίες εισόδου σου για να μην τις χάσεις! Εάν ωστόσο συμβεί, υπάρχει τρόπος ανάκτησης χωρίς να χρειαστεί επέμβαση διαχειριστή.


Εάν ξεχάσεις τον κωδικό εισόδου στο Εκθετήριο:

  1. κλικάρεις "Ξέχασα τον κωδικό μου" (3) αφού πατήσεις "Σύνδεση"
  2. εισάγεις την ηλεκτρονική σου διεύθυνση
  3. περιμένεις λίγο να σταλεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στο email σου
  4. στο μήνυμα που θα έρθει, κλικάρεις τον σύνδεσμο που περιέχει και ο οποίος σε στέλνει στη σελίδα του Εκθετηρίου
  5. μετά από αυτή την επιβεβαίωση, θα σού έρθει ένα δεύτερο μήνυμα με τον νέο σου κωδικό πρόσβασης.


Ανάλογη διαδικασία ανάκτησης ισχύει και στη βασική σελίδα. Κλικάροντας για είσοδο, υπάρχουν σύνδεσμοι, εάν ξέχασες κωδικό ή όνομα χρήστη.


Σημείωση:

Τα πιστοποιητικά εισόδου που σού δίνονται αρχικά είναι ίδια και για τη Βασική Σελίδα και για το Εκθετήριο. Ειδικά στο Εκθετήριο το σύστημα επιτρέπει να αλλάξεις κωδικό, αλλά αυτή η ενέργεια δεν είναι απαραίτητη και δεν συνιστάται και άλλωστε δεν υπάρχει λόγος να έχεις διαφορετικά πιστοποιητικά εισόδου. Εάν τυχόν εκτελέσεις διαδικασία ανάκτησης κωδικού στη Βασική Σελίδα όπου δεν μπορείς να αλλάξεις τον κωδικό σου και θέλεις επαναφορά στον ίδιο κωδικό με το Εκθετήριο, επικοινώνησε με τον διαχειριστή.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle