Ο επεξεργαστής

Parent Previous Next

Θυμίζει έναν απλό κειμενογράφο σαν αυτούς που βλέπουμε παντού στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Η χρήση του είναι απλή. Επάνω υπάρχουν μερικά εικονίδια-κουμπιά με διάφορες λειτουργίες, και μέσα στο ψαχνό είναι το υπό επεξεργασία περιεχόμενο.
-> βοήθεια για τον JCE-Editor (αγγλικά)


-> αναίρεση (βήματα πίσω-μπρος)


-> έντονη γραφή, πλάγια γραφή, υπογράμμιση (αφού έχεις επιλέξει κείμενο)


-> λίστα, αριθμημένη και μη αριθμημένη, και με επιλογές (πατώντας το βελάκι)


-> προεπιλεγμένα στυλ γραφής (παραγράφου, κειμένου)


-> δημιουργία σύνδεσης. Καλύτερα να έχεις ήδη μαρκάρει αυτό που θέλεις να γίνει σύνδεσμος. Στο διάλογο που εμφανίζεται

Με το ίδιο κουμπί μπορείς να επεξεργαστείς σύνδεση που έχεις ήδη εισαγάγει.


-> σβήνεις σύνδεση που έχεις ήδη βάλει (αφού τη μαρκάρεις).


-> αποκοπή, αντιγραφή.


-> με αυτό το κουμπί κάνεις επικόλληση κείμενο που έχεις αντιγράψει από άλλη εφαρμογή στον υπολογιστή σου. Συνιστάται να κάνεις με αυτό επικόλληση και όχι κατευθείαν μέσα στον κειμενογράφο: στο διάλογο που βγαίνει κάνεις εκεί μέσα την επικόλληση και μετά πατάς "Insert" (εισαγωγή), και μετά φορμάρεις το κείμενο μέσα στον κειμενογράφο όπως επιθυμεί η καρδιά σου.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation