Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 στις 18:00 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Φωτογραφικής Λέσχης Βόλου, στο γραφείο της στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας. Μετά από γόνιμο διάλογο και σειρά προτάσεων για νέες δράσης της Λέσχης, εγκρίθηκε ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019 και ο προγραμματισμός δράσεων για το 2020 καθώς και ο οικονομικός απολογισμός του 2019 και ο προϋπολογισμός του 2020. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τη νέα εξελεγκτική επιτροπή.

Το νέο Δ.Σ. σε συνεδρίασή του μετά το πέρας των εκλογών, συστάθηκε σε σώμα ως εξής: πρόεδρος Λέων Μουρτζούκος, αντιπρόεδρος Λεωνίδας Ζωγράφος, γ. γραμματέας Ευγενία Γεωργακάκου, ταμίας Βασιλική Προβελεγγίου, μέλη Σπύρος Δαπόντας, Δημήτριος Μπαρμπαγιάννης και Αργύριος Ρουσογιάννης. Στη νέα εξελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν οι Ελένη Δαπόντα, Οδυσσέας Ζαγορίτης και Σοφία Παπασταύρου.